4 Fakta Negara Zimbabwe

Dulu Nama negara ini adalah Rhodesia dan berganti Zimbabwe. Beberapa negara Arab dan Portugal adalah mitra dagangya. Zimbabwe adalah negara yang terletak didataran benua afrika. Kemudian negara ini dieksplorasi oleh…